ТЪРСЕНЕ

Църковен брак

В този раздел ще намерите полезна информация относно тайнсвото на църковния брак:
     

Църковен брак

 
 Бракът като тайнство на православната църква се извършва едновременно над двама души, за разлика от всички други тайнства, които се извършват над вярващите поединично. Причина за това е вярването, че и двамата пристъпват с еднакво желание, нагласа и с еднакво съзнание.
 
Важно условие, за свързването на двама души пред Бога, е и двамата да са кръстени. Свързаните в името на Бога и пред Бога могат успешно да изпълнят трите основни цели на християнския брак: Взаимно подпомагане в нравственото усъвършенстване и в духовното извисяване; Благословено раждане на деца като плод от взаимната любов и Възпитаване в християнски дух на родените от християнския брак деца.
 
Целият ритуал при църковния брак има дълбоко символично значение. Той показва висотата на християнския брак и важността на съпружеските задължения.
Ритуалът включва: възлагане венци върху главите на младоженците и трикратно тържествено благославяне на техния брачен съюз от свещенослужителя с произнасяне на кратка, но съдържателна молитва към Бога.
Запалените свещи, които младоженците държат в ръце, символизират важността на извършваното тайнство и духовно - благодатната светлина, която се получава при това тайнство; 
Венците също са знак за висотата на това свещенодействие и за благодатта, която се дава при него; 
Пръстените, които с кръглата си форма нямат начало и край, символизират безкрайната Божия любов, която също няма начало и край; 
Вкусването на вино от една чаша показва, че от този момент съпрузите трябва да делят радости и скърби и винаги да си помагат взаимно в името на любовта; 
Обикалянето в средата на храма е израз на тяхната духовна радост и се възприема като доказателство за запазване целостта на техния брачен съюз и за твърдостта на обещанията, дадени пред Църквата за спазване през целия живот. 

Когато християнинът знае съдържанието, смисъла и значението на църковния брак, той пристъпва към него с благоговейно чувство.
 

Необходими документи и аксесоари:

        1. Акт за граждански брак
        2. Кръщелни свидетелства на младоженците и кумовете
        3. Декларация, подписана от младоженците, че са източно-православни, че нямат по между си
родство, при което не се позволява църковен брак
        4. Венчални халки
        5. 1 бр, чаша
        6. 2 бр. ритуални свещи и бяла панделка за младоженците
        7. 2 бр. ритуални свещи за кумовете
        8. Погача, мед, червено вино, шоколадови бонбони
        9. Поднос със сурово жито, бонбони и дребни монети
 

 По материали на http://awedding.hit.bg

  Всички права запазени © Разработено от Ирида Дизайн