ТЪРСЕНЕ

10 неща, които трябва да знаете един за друг...

 

Десетте неща, които трябва да знаете един за друг преди да сключите брак:
1.     Възраст
2.     Семейно положение и предишни връзки
3.     Задължения (бивши съпрузи, деца и родители)
4.     Вероизповедание
5.     Деца
6.     Сексуални очаквания
7.     Финансово положение (движими и недвижими имоти, дългове и доходи)
8.     Отношение към националността (един на друг)
9.     Отношение към парите, към съпружеската вярност
10. Изненади, които могат да предизвикат неудобство в обществото
 

 

 

 
 
 

 

  Всички права запазени © Разработено от Ирида Дизайн